Bostad och Miljö

Hem / Bostad och Miljö / Avfall & Återvinning / Hämtning av hushållsavfall / Frågor och svar om sophämtning / Hur gör jag om det är fullt i ett fack för förpackningar?

Hur gör jag om det är fullt i ett fack för förpackningar?

Första steget är att platta till förpackningarna, särskilt papper och plast, så att mer får plats i facket. För att trycka ihop mjukplasten kan du hämta en komprimerare på Hjälmsborgs återvinningscentral eller kommunhusets reception.

Om det ändå är fullt kan du lämna förpackningarna till en återvinningsstation. Du kan också förvara det som blivit över och lägga i tunnan till nästa tömning. En extratömning av dina tunnor går också att beställa mot en kostnad.

Om du har ett återkommande problem med att få plats med plast- eller pappersförpackningar så går det att utöka med extra kärl. Kontakta kundtjänst för att få mer information.

Här hittar våra återvinningsstationer