Bostad och Miljö

Hem / Bostad och Miljö / Avfall & Återvinning / Hämtning av hushållsavfall / Frågor och svar om sophämtning / Kan jag bestämma på egen hand vad jag vill lägga i de olika facken på tunnan?

Kan jag bestämma på egen hand vad jag vill lägga i de olika facken på tunnan?

Nej, det går inte. De olika facken har sin bestämda placering för att de ska hamna i rätt fack i våra flerfacksbilar och för att inga avfalls- eller förpackningssorter ska blandas med varandra. Därför är det viktigt att följa de dekaler som sitter i tunnorna.