Bostad och Miljö

Latrin

Hantering av latrinkärl

Nya latrinkärl och hämtning av fulla latrinkärl beställs hos kundtjänst för vatten och renhållning, det är bara de kärlen som är godkända. Debitering görs när du får det nya kärlet. I priset ingår leverans av det, hämtning när det är fullt samt behandling av innehållet. Du kan också hämta kärl på kommunens återvinningscentral men det ska förbeställas hos kundtjänsten.

När du får ett nytt kärl är det märkt med en etikett för innevarande år. Det är viktigt att den sitter kvar på kärlet även när vi hämtar det.

Kärlen ska normalt sett hämtas samma år som det levereras. Ett latrinkärl som används för tillsynsbesök av fastigheten får lämnas nästkommande år, då behöver du kontakta kundtjänst för ny etikett.

Om du trots ovanstående har kvar mer än ett kärl från föregående säsong eller om det har gått mer än en säsong innan du beställer hämtning debiteras full taxa i samband med hämtning.

Kärl levereras och hämtas jämna torsdagar under veckorna 17-40. Vid behov av andra hämtningstider behöver du kontakta kundtjänst.

Tänk på att du kan ansöka hos miljökontoret om att omhänderta latrinet själv. Det finns även flera olika alternativ till att ha latrinhämtning, till exempel olika varianter av mulltoaletter och förbränningstoaletter.

Eget omhändertagande av latrin