Samhälle och Trafik

Hem / Samhälle och Trafik / Samhällsplanering / Översiktsplanering / Fördjupad översiktsplan för Söderköpings stad

Fördjupad översiktsplan Söderköping stad

Syftet med Fördjupad översiktsplan för Söderköping stad är att i grova drag beskriva hur staden ska utvecklas i framtiden och efter att E22 flyttas väster ut och Erik Dalbergsgatan förändrats. Fördjupad översiktsplan Söderköping stad antogs på Kommunfullmäktige 2018-06-20.

Illustration av utvecklingen av Söderköping stad som kallas för ägget.

Den övergripande stadsutvecklingsstrategin kallas Ägget och är den illustration som finns ovan. Strategin innebär att staden ska växa i huvudsak innanför den planerade E22. Fördjupningen består av tre delar: Planhandling, Miljökonsekvensbeskrivning samt Kartor och illustrationer.