Samhälle och Trafik

Hem / Samhälle och Trafik / Trafik, parkering och resor / Färdtjänst & Riksfärdtjänst

Färdtjänst & Riksfärdtjänst

Färdtjänst

Ansökan om färdtjänst gör du till Söderköpings kommun via e-tjänst eller via blankett. Länkar finns nedan.

När du beviljats färdtjänst beställer du resan på telefon 0771-71 10 20, senast två timmar innan. Resan kan komma att läggas senare eller tidigare med 45 minuter. Resan planeras utifrån den servicenivå som färdtjänsthandläggaren hos din kommun har beslutat att du ska ha. Beställningar kan göras alla dagar klockan 06:00−23:00 och upp till två veckor i förväg. Avbeställningar kan göras dygnet runt.

Vid beställningen behöver beställningscentralen  veta:

  • Ditt namn och födelsedatum eller kundnummer
  • Var du vill hämtas och lämnas
  • När du vill åka eller när du vill vara framme
  • Om vi ska köra dig tillbaka och i så fall vilken tid
  • Portkod och telefonnummer till de platser där vi ska hämta dig vid resan dit och resan tillbaka.
  • Om resan till sjukvården är för egen behandling eller eget vårdbesök
  • Om du använder hjälpmedel, exempelvis rullstol eller rollator
  • Om du har ledsagare eller medresenär
  • Om du behöver extra hjälp av föraren (och fått det beviljat av din handläggare)

Ansökan om riksfärdtjänst

Ansökan om riksfärdtjänst gör du till Söderköpings kommun via blankett eller via telefon. Länk till blankett finns nedan. 

Riksfärdtjänst är resor som går utanför länet och ansökan ska göras för varje enskild resa.

Ansökan ska göras senast 20 dagar före resdag. Detta för att kommunen ska kunna garantera att resan kan utföras enligt önskemål.

Beställning riksfärdtjänst

Telefon: 0121-181 47

Sjukresa

Om du av medicinska skäl eller på grund av funktionsnedsättning inte själv kan ta dig till vården kan du boka en sjukresa. Beställ sjukresa på telefon 0771-71 10 20.

Beställ din resa i god tid − en planerad sjukresa inom länet bokas senast två timmar i förväg. Resan kan komma att läggas senare eller tidigare med 45 minuter. Sjukresor utanför länet beställs senast klockan 16:00 vardagen före vårdbesöket. Resorna utförs alla tider på dygnet och sker med taxi, minibuss eller liknande. Oftast reser du tillsammans med andra eftersom sjukresorna samordnas med färdtjänsten.

Vid beställningen uppger du ditt födelsenummer och att det gäller just en sjukresa. Meddela om du har med en följeslagare/ledsagare eller om du behöver hjälp att ta dig från bostaden till fordonet.