Samhälle och Trafik

Trafikplan

Tuffetåget kör genom ett somrigt Söderköping

Under våren 2017 antog samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden en handlingsplan för trafik i Söderköpings kommun. Handlingsplanen gäller för åren 2017-2020. 

Handlingsplanen ska utgöra ett underlag vid kommande åtgärder inom kommunen, och ge vägledning som gör det enklare att fatta beslut i frågor som påverkar miljö, samhällsplanering och trafiksäkerhet.

En ny trafikplan planeras påbörjas under 2024.

Läs mer om trafikplanering