Samhälle och Trafik

Hem / Samhälle och Trafik / Grönt & Lek / Offentlig utemiljö

Offentlig utemiljö

Drift och underhåll av grönområden, utemiljö vid kommunala fastigheter samt offentlig belysning utförs av kommunens egen personal. Större arbeten sker via entreprenad.

Kommunen har cirka 375 000 kvadratmeter gräsytor, 4 000 kvadratmeter ängsmark, 500 000 kvadratmeter naturmark/skog, 1 300 torg- och gatuträd, 100 blomurnor samt häckar, perenner, flaggstänger och parkbänkar att tillse inom parkverksamheten. Gräset klipps under perioden maj - oktober. Vårstädning ska vara klart senast den 15 maj och därefter städas områdena kontinuerligt under sommarperioden.