Samhälle och Trafik

Planprogram för området söder om Ensjön

Söderköpings kommun och Norrköpings kommun höll den 9 juni 2011 ett gemensamt dialogmöte om området söder om Ensjön i Hylingegården, Västra Husby. Mötet var mycket välbesökt.

Deltagarna fick bland annat peka ut värden som är viktiga att bevara i området, samt framföra önskemål om hur området skulle kunna utvecklas på ett bra sätt. Tjänstemän från Norrköping och Söderköpings kommun berättade om hur man hanterar bygglov i området idag, vad detaljplanen säger, mm. Mötesdeltagarna inbjöds att delta i byalaget för bredbandsutbyggnad i Hagsätter, samt i arbetsgruppen för Ensjön.

Planarbetet är vilande. 

Dokument om området söder om Ensjön