Samhälle och Trafik

Hem / Samhälle och Trafik / Grönt & Lek / Naturvårdsprogram

Naturvårdsprogram

En fjäril som sitter på en blomma.

Naturen i Söderköpings kommun är variationsrik med ett stort antal
områden med höga naturvärden. Ett aktuellt naturvårdsprogram och
aktivt naturvårdsarbete är nödvändigt för att tillvarata dessa värden så att
de kommer kommuninnevånarna och besökare till del på bästa sätt.

Söderköpings kommuns naturvårdsprogram antogs av kommunfullmäktige 2023-02-13 §7