Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Samhälle och Trafik

Hem / Samhälle och Trafik / Samhällsplanering / Mark och exploatering

Mark och exploatering

Mark och exploatering (MEX) förvaltar kommunens markreserv, har hand om exploateringsfrågor och kommunens tomtkö för småhustomter. Verksamheten förhandlar, upprättar och genomför avtal avseende köp och försäljning av fastigheter, exploateringar, arrenden, servitut m.m. Verksamheten har även samordningsansvar för genomförandet av exploateringar.

  • Vad är ett exploateringsavtal?

    Ett exploateringsavtal definieras som ett avtal som rör genomförande av en detaljplan avseende mark som inte ägs av kommunen.

  • Vad är en markanvisning?

    En markanvisning definieras som en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst markområde för bebyggande.

  • Våra riktlinjer

    Söderköpings kommun har tillsammans med lokala och regionala byggherrar tagit fram riktlinjer för exploateringsavtal och markanvisningar. Riktlinjerna ska bidra till transparens, ökad tydlighet, rättvis behandling och en hållbar utveckling. Det finns ett ökat intresse av att bygga i kommunen och det ställer också krav på kommunen som myndighet att skapa goda förutsättningar i hanteringen kring de frågor som rör exploatering och markanvisningar.

Mark och exploatering (MEX) förvaltar kommunens markreserv, har hand om exploateringsfrågor och kommunens tomtkö för småhustomter. Verksamheten förhandlar, upprättar och genomför avtal avseende köp och försäljning av fastigheter, exploateringar, arrenden, servitut m.m. Verksamheten har även samordningsansvar för genomförandet av exploateringar.

Riktlinjer framtagna för ökad byggtakt

Söderköpings kommun har tillsammans med lokala och regionala byggherrar tagit fram riktlinjer för exploateringsavtal och markanvisningar. Riktlinjerna ska bidra till transparens, ökad tydlighet, rättvis behandling och en hållbar utveckling. Det finns ett ökat intresse av att bygga i kommunen och det ställer också krav på kommunen som myndighet att skapa goda förutsättningar i hanteringen kring de frågor som rör exploatering och markanvisningar.

En markanvisning definieras som en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst markområde för bebyggande. Ett exploateringsavtal definieras som ett avtal som rör genomförande av en detaljplan avseende mark som inte ägs av kommunen.