Näringsliv och Arbete

Hem / Näringsliv och Arbete / Landsbygd & Skärgård / Möjligheternas Söderköping

Möjligheternas Söderköping - landsbygd och skärgård

Sankt Anna gården med utsikt över Lagnöströmmen

Detta är ett projekt för dig som har idéer om hur din bygd kan bli ännu bättre att bo och verka i! Vi genomför kontinuerligt fysiska träffa ute i bygderna, du kan se aktuella datum nedan.

Nationella Landsbygdsveckan i Söderköping, 2-7 maj 2023

Mellan den 2 och 7 maj kopplar vi samman projektet Möjligheternas Söderköping - landsbygd & skärgård med  den nationella Landsbygdsveckan 2023. Under veckan kommer två fysiska aktiviteter genomföras i Söderköping. Läs mer nedan

Bygdeträffar

Vi har under våren och hösten -22 genomfört ett antal bygdeträffar och fortsätter under hösten -22 och våren -23 arbeta vidare med de idéer och behov som kommit fram vid de bygdeträffar som  genomförts ute i våra landsbygder och i skärgården.  Bygdemöten genomförs i Bottna, Gårdeby, Mogata, Sankt Anna, Södra Finnö, Västra Husby samt Östra Ryd. Saknar du din bygd, hör av dig till oss via mojligheternas@soderkoping.se

Inkomna idéer, ett urval

Idéer och behov har flödat in och det finns ett starkt driv och en stark vilja att påverka och genomföra idéer och aktiviteter i alla bygder. Här ett urval av idéer eller behov som inkommit. Servicehus med olika typer av service (obemannade butik, paketservice, toalett, dusch, tvättmöjligheter) för både fastboende och besökare. Fler och bättre parkeringsmöjligheter, vid t.ex badplatser och båtbryggor,  Gång- & cykelvägar (avskärmade från biltrafiken), Träff-/möteslokaler, Ökad trafiksäkerhet, Ställplatser för husbilar, Möjligheter till bostadsbyggande (både enfamiljs- och flerfamiljsbostäder), Nyttja lokala resurser mer, Mer och tätare lokal samverkan mellan t.ex. föreningar, näringsliv och kyrkan/-or, Rurala co-working-platser, Uppställningsplatser, Lekplatser och aktiviteter för barn, Samordna samåkning, Stärka den befintliga dagligvarubutiken, Förbättra skyltning till t.ex fornlämningar, Sommarloppis & -café.

Kommande projektmöten, datum, plats och tid

Projektet fortsätter under vintern 2022/23 och våren 2023 och alla som vi vara med och bidra med idéer, kunskap, erfarenheter och driv är välkomna till de öppna mötena. Nedan finner du aktuella datum möten.

- 4 maj, Mogata i samband med nationella Landsbygdsveckan, ett studiebesök med rubriken "Möjligheternas Söderköping och lägenhetsbyggande på landsbygden". Start 17.30, läs mer nedan.

- 6 maj, Sankt Anna i samband med nationella Landsbygdsveckan, en presentation av en förstudie om trygg gång- och cykelled. Start 10.30, läs mer nedan.

Idéfabriken - en digital plattform för idéutveckling

Vi uppmanar alla som vill medverka till sin bygds utveckling att registrera sig på Idéfabriken. Där kan du registrera idéer, ge positiv feedback på andras idéer, rösta på idéer och samverka med andra deltagare. Idéfabriken är perfekt för dig som har svårt att delta på bygdemötena kvällstid, Idéfabriken är öppen dygnet runt. Länk till Idéfabriken finner du längst ned på sidan. 

 

Uppmärksammat bygdemöte i Östra Ryd

När vi hade vårt bygdemöte i Östra Ryd var SVT Öst på plats och gjorde ett reportage. Här kan du se det:
Så vill Söderköping skapa liv i skärgård och landsbygd - SVT Öst

 

 

 • Det här är våra mål med projektet:

  • Identifiera minst 14 lokala ”eldsjälar”.
  • Identifiera minst 50 idéer/affärsmöjligheter.
  • Identifiera och aktivera minst 5 st lokala utvecklingsgrupper (jämt spridda geografiskt).
  • Verka för att minst 2 st lokala utvecklingsplaner (LUP) startas upp.
  • Coacha och stötta arbetet vid genomförandet av minst 10-12 idéer.
  • Coacha och stötta arbetet vid genomförandet av minst 8 nya affärsmöjligheter för företagare.
  • Arbeta fram en processmodell som ska presenteras i en ”lathund” för landsbygdsgrupper som vill utveckla sin bygd.

  De mer långsiktiga målen med projektet är:

  Att i samverkan stärka hela Söderköpings kommun - stad, landsbygd och skärgård, som plats att bo och verka på samt besöka och investera i.

  • Bidra till Söderköpings vision om att vara Östergötland mest attraktiva boendekommun.
  • Locka fler besökare, boende, investerare, kompetens och företagare till Söderköping.
  • Bidra till målen för Fokusområden för näringslivs- och platsutveckling 2019-2025.
  • Mejsla fram ett embryo till gemensamt platsvarumärke för Söderköping.
  • Mobilisera engagemang och fler hållbara projekt- och företagsidéer.
 • Projektets syfte är att stärka hela Söderköpings kommun som plats att bo, verka på och besöka, genom att aktivt arbeta med idégenerering, processledning och coachning för att stärka boende och företagare i utvecklings- och tillväxtarbete. Allt för att skapa hållbarhet både för boende, verksamma och företagare i kommunen.

  Detta syftar till en positivt och framåtsträvande förmåga till att se utanför boxen. Att skapa en stolthet och öka attraktiviteten för den lokala platsen men också för Söderköping i sin helhet. Helt enkelt att mobilisera engagemang, nya projekt- och utvecklingsidéer som genomförs lokalt eller i samverkan.

 • Initiativtagare till projektet är Näringslivsrådet (Företagarna Söderköping, LRF, Navet i havet, Stadskärnan, Söderköpings kommun samt Östsvenska Handelskammaren) i Söderköping tillsammans med enheten för Näringsliv och turism. Projektidén har bland annat hämtat inspiration från projektet www.92mojligheter.se som är ett tillväxtprojekt på Gotland.

  För Söderköpings kommun är det viktigt att alla medborgare, var de än bor i kommunen, känner att de kan vara med och påverka och möjliggöra saker som är viktiga för dem. Alla kommunens verksamheter arbetar mot visionen Östergötlands mest attraktiva boendekommun, dvs alla som bor och vill bo i Söderköping ska tycka att Söderköping är en bra plats att bo och verka på.

  Projektet Möjligheternas Söderköping, landsbygd och skärgård bygger på ett underifrån perspektiv, det vill säga att behoven, idéerna och genomförandekraften ska komma i från er som bor och verkar på platsen. Projektledarens roll är att hjälpa, stötta och coacha de utvecklingsgrupper, eldsjälar och företagare som vill genomföra små som större utvecklingsinsatser i sin bygd eller på en plats. Projektledaren ska också stötta och coacha företagare som har utvecklingsidéer.

   

   

Projektet finansieras genom Europeiska Jordbruksfonden, Leader Kustlandet, Region Östergötland, Länsstyrelsen i Östergötland och Söderköpings kommun och pågår fram till den 30 juli 2023.

image9fn2c.png

Idéfabriken - en digital plattform för idéutveckling