Näringsliv och Arbete

Näringslivsrådet

I kommunens gällande strategiska plan 2024-2026 är näringslivs- och platsutvecklingen i hela kommunen en viktig del, där framgår bland annat

”Vi strävar efter en hållbar tillväxt i Söderköping, vilket innebär att den sker med ekologiska,sociala och ekonomiska hänsynstaganden. Ett viktigt område är att skapa goda förutsättningar för företag att verka i kommunen. Samarbetet med näringslivet och civilsamhället är centralt för att skapa goda förutsättningar för befintliga och nya företag och verksamheter." 

Rådets uppdrag

Rådets främsta arbetsverktyg är strategin Fokusområden för plats och näringslivsutveckling 2019-2025 och dess handlingsplan. Under 2023 uppdaterades fokusområdena och Etableringsstrategi Söderköping 2023-2040 beslutades. På rådsmötena informeras både om arbetet och planering för kommande arbeten inom fokusområdena för att stärka det lokala företagsklimatet. Inom rådet ska även information mellan näringslivet och kommunen utbytas för att sprida kunskap och erfarenhet av respektive organisations arbetssätt och behov. 

Vill du påverka inom området näringslivsfrågor, så ta kontakt med någon av företagarorganisationerna eller kontakta kommunens näringslivssamordnare.

Rådets sammansättning

Företagsorganisationernas representanter

Företagarna, Maria Dahlén
LRF,
Lennart Andersson
Navet i havet,
Britta Andersson
Stadskärneföreningen,
Anders Westerberg

Kommunens representanter

Kommunstyrelsens ordförande, kommunalråd Martin Sjölander
Kommundirektören, Maria Fredriksson
Förtroendevald, kommunstyrelsen,
Ulric Nilsson
Näringslivssamordnare, Björn Ekengren
Chef Näringsliv & turism, Therése Eklöf