Näringsliv och Arbete

Tillgänglighet

Gator, parker, torg, handels- och kulturnäringar samt andra offentliga platser ska i största möjliga mån vara tillgängliga för alla. Speciell hänsyn ska tas till personer med funktionshinder och äldre personer. Ingen ska behöva vara utestängd på grund av brister i den fysiska utformningen. Därför behövs anpassningar i den fysiska miljön.

Samhällsbyggnadskontoret har tillsammans med Söderköpings kommunala Handikappråd tagit fram en broschyr som framför allt riktar sig till näringsidkare och fastighetsägare som är verksamma inom till exempel banker, handel, restaurang- och turismnäringar. Broschyren visar exempel på enkla förbättringsåtgärder som skapar en bättre tillgänglighet i och omkring handelslokaler och offentliga miljöer.

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.