Näringsliv och Arbete

Hem / Näringsliv och Arbete / Tillstånd & Regler / Hygienisk verksamhet

Hygienisk verksamhet

Om du planerar att starta solarium, tatuerar-, piercing-, fotvårds-, eller akupunkturverksamhet, eller någon annan hygienverksamhet ska du först anmäla det till Miljökontoret.

 • Anmälningsplikten gäller sådana verksamheter där det finns risk för blodsmitta, genom att man använder skärande eller stickande verktyg. Det gäller bl.a. tatuering, piercing, fotvård, injektioner för utslätning av rynkor och akupunktur. Även solarium som allmänheten har tillgång till ska anmälas.

 • Om du inte har en särskild lokal för din behandling, utan besöker företag och privatpersoner, måste du ha utrymmen för att exempelvis rengöra, lagra och iordningställa din utrustning.

 • Både Socialstyrelsen och SPT förordar att tatuering, piercing och andra former av kroppssmyckning inte bör ske före 18 års ålder utan vårdnadshavarens medgivande. För att solarium är det förbjudet att låta någon under 18 år sola i kosmetiskt solarium.

  När man t.ex. blir piercad eller tatuerad, eller får akupunktur, punkteras kroppens eget skydd i form av hud och slemhinnor. Det innebär alltid en hälsorisk och därför är det mycket viktigt att ha goda rutiner när det gäller hygien. Säker behandling i en ren och fräsch lokal bidrar både till kundens och personalens trevnad.

  Du har också ansvar för att upplysa alla kunder om:

  • Risken för infektioner
  • Att det är svårt att i efterhand ta bort en tatuering, och att plastikkirurgi för det mesta måste bekostas av kunden själv.
  • Att tatuering inte bör ske vid vissa sjukdomstillstånd, t.ex. vid eksem eller immunbrist.
  • Att risken för nickelallergi inte enbart är förknippad med håltagning utan också kan förorsakas av smycken som används i ett senare skede.

  Var noga med att endast behandla frisk hud. Minderåriga ska inte behandlas utan att en vårdnadshavare har gett sitt medgivande.

 • När du väljer lokal bör du tänka på att lokalen är så stor att rena ytor kan skiljas från smutsiga ytor. Det måste t.ex. finnas en plats för hantering av smutsiga instrument, och en annan plats för desinficerade och sterila instrument. Det bör helst också vara avskilda utrymmen och skåp för förvaring av rent respektive sterilt material. I behandlingsrummet ska det finnas ett handtvättställ för handhygien. Vid fotvård bör det också finnas en utslagsvask för fotkarsvatten, i behandlingsutrymmet eller i direkt anslutning. Utrymme för städutrustning samt utslagsvask med kallt och varmt vatten är något som också ska planeras in från början.

 • Arbetskläder och privata kläder ska förvaras åtskilda i ett förvaringsskåp. Det ska finnas en lättillgänglig personaltoalett med tvättställ.

 • Använd ändamålsenliga personalkläder, som är lätta att tvätta och som inte används för privat bruk. Kortärmat underlättar rengöring av händer och underarmar. Använd inte ringar, armband och armbandsur när du arbetar. Tvätta händerna noggrant före och efter varje behandling. Använd flytande tvål och pappershanddukar. Desinficera händerna och låt dem lufttorka innan du tar på engångshandskar. Desinficera alltid den hud som ska behandlas. Det gör du enklast med en tvättkompress med desinfektionsmedel.

 • Instrument som används vid hygienisk verksamhet ska alltid rengöras, desinficeras och steriliseras. Engångsnålar och engångsskalpeller bör används så långt det är möjligt. Tänk också på att hantering och förvaring efter smittreningen är viktig för att inte instrumenten ska förorenas innan de används.

 • De två vanligaste typerna av allergiska reaktioner som sker vid hygienisk behandling är nickelallergi vid piercing och allergi mot tatueringsfärgen. Nickelallergi orsakas av intensiv hudkontakt med föremål som avger nickel, t.ex. smycken. Allergin visa sig som exempelvis eksem. För att förebygga nickelallergi rekommenderas att helt undvika smycken som innehåller nickel.

 • Skärande eller stickande avfall (t.ex. nålar) ska förpackas i hårt emballage och hanteras så att det inte uppstår olägenhet för människors hälsa.

 • Alla som arbetar med hygienisk behandling ska veta vilka effekter verksamheten kan ha på kunder och på miljön. Det är mycket viktigt att vara medveten om risken för smitta, infektion och allergi. Anmälningspliktiga verksamheter ska ha ett skriftligt egenkontrollprogram.

 • Miljökontoret har tillsyn på hygieniska verksamheter och solarium i kommunen.

  Verksamheter inom hygieniska verksamhetsområdet som omfattar en skärande och/eller stickande verksamhet (där kroppens hud eller slemhinnor punkteras), har anmälningsplikt: till exempel akupunktur, fotvård, piercing, tatuering. Anmälningsplikt har även verksamheter som arbetar med olika former av injektionsbehandling, sprutor och lancetter.

  Anmälningsplikten går under Miljöbalkens regler, som är till för att undvika olägenheter för människan och miljön.

  Andra verksamheter inom hygienisk behandling, som frisörer, skönhetsbehandlingsverksamheter, naprapater och massörer, laserbehandlare, är inte anmälningspliktiga. Miljökontoret har dock även tillsynsansvar över dessa.

  Om du som kund upptäcker något som du tycker verkar vara fel, exempel kan vara bristande hygien eller bristande städning, kan du anmäla det till miljökontoret. Miljökontoret följer då upp anmälan och gör en bedömning om verksamheten behöver vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa en verksamhet som uppfyller miljöbalkens krav.