Förskola och Skola

Digitala verktyg i skolan

Söderköpings kommun tillhandahåller digitala verktyg för elever som har behov av det. Förvaltningen har en utvecklingsstrateg som ansvarar för rådgivning, utprovning av alternativa lärverktyg och utbildning inom IT och specialpedagogik.

Syfte

  • Att vara ett stöd för skolpersonal som arbetar med elever i behov av särskilt stöd och då främst elever med läs- och skrivsvårigheter, dyslexi och koncentrationssvårigheter.
  • Att samverka med föräldrar genom att ge stöd och råd kring alternativa lärverktyg och pedagogiska programvaror.

 

Vi erbjuder skolpersonal

  • Visning av alternativa lärverktyg och pedagogiska programvaror.
  • Utbildning i specialpedagogisk IT-användning.
  • Pedagogisk och teknisk support kopplat till pedagogiska programvaror.

 

Vi erbjuder föräldrar

  • Information och rådgivning kring alternativa lärverktyg och pedagogiska programvaror som är aktuella för barnet/ungdomen.