Stöd och Omsorg

Hem / Stöd och Omsorg / Överförmyndarkontoret / Information till vårdnadshavare/förmyndare

Information till vårdnadshavare/förmyndare

Barns pengar

Föräldrar är vanligtvis de som är vårdshavare och även förmyndare som ansvarar för sina barns tillgångar. I vissa fall gäller dock kontrollerad förvaltning, exempelvis om barnet fått ett visst försäkringsbelopp eller arv. Då står dessa under överförmyndarens tillsyn.

Barnets pengar får aldrig användas till någonting annat än i syfte att tillvarata barnets intressen. För att överförmyndaren ska kunna tillgodose att detta görs placeras pengarna på ett överförmyndarspärrat konto. För att göra uttag från detta konto krävs en skriftlig begäran undertecknad av förmyndaren/förmyndarna. Ett uttagsbeslut tas sedan och om uttaget godkänds måste beslutet överlämnas till banken varefter själva uttaget kan ske.

Du kan läsa mer om vad förmyndaren/vårdnadshavaren har rätt till, genom att läsa dokumentet som finns här nedanför. 

Information till vårdnadshavare/förmyndare