Samhälle och Trafik

Hem / Samhälle och Trafik / Aktuella utvecklingsprojekt

Aktuella utvecklingsprojekt

Söderköping är en växande kommun som erbjuder god livskvalitet, attraktiva fritidsmöjligheter, bra skolor och en levande stadskärna. Här presenterar vi de de större projekt som vi jobbar med just nu eller som kommer att påbörjas.

Stadsbyggnadsprojekt

 • Plats

  Mogata, ny förskola

  Det här gör vi

  Mogata får en ny förskola med sex avdelningar, tre för de yngre och tre för de äldre. Till detta skapas en ny utemiljö för lek och kreativitet.

  Byggnaden kommer även att innehålla ett storkök och matsal som ska betjäna både förskola och skola. Dessutom kommer byggnaden fungera som en trygghetspunkt för samhället i händelse av kris.

  När

  Vi planerar att börja arbetet under december 2023 och vara klara iunder våren 2025.

  Kontaktperson

  Projektledare för arbetet med Skönberga förskola är:
  Niklas Larsson, Söderköpings kommun
  E-post: niklas.larsson@soderkoping.se

  Fasaden:

   

   

   

   

 • Plats

  Skönberga förskola

  Det här gör vi

  Vi utökar Skönberga förskola med två avdelningar, totalt blir det sex avdelningar på förskolan. Det befintliga mottagningsköket görs om till ett tillagningskök, personalen får nya personalytor och utemiljön förnyas.

  När

  Vi planerar att börja arbetet under november 2023 och vara klara i januari 2025.

  Det här gäller under arbetet

  Störningar kan upplevas under arbetet i form av ljud och vibrationer, främst vid schaktning och grundläggning.

  Kontaktperson

  Projektledare för arbetet med Skönberga förskola är:
  Niklas Larsson, Söderköpings kommun
  E-post: niklas.larsson@soderkoping.se

  Fasaden:

   

Lekplatser och grönområde

Gator, vägar och parkeringar

Mer om aktuella planer