Kommun och Politik

Hem / Kommun och Politik / Fonder, Stiftelser och Stipendier / Stiftelsen Forsemans, Blomqvists och Nordlinds donationsfond

Stiftelsen Forsemans, Blomqvists och Nordlinds donationsfond

Förvaltare

Barn- och utbildningsnämnden

Ändamål

En femtedel av nettoavkastningen överföres, enligt fondens stadgar, till fondkapitalet.

Den för utdelning disponibla avkastningen utdelas efter ansökan härom, beslut om utdelning tas av Barn- och utbildningsnämnden.

För närvarande finns inga utdelningsbara medel i denna skolfond.

Målgrupp

Elever som fullgjort sin skolgång i grundskolan/grundvux i kommunen kan söka stipendium för fortsatt utbildning. Elev som genomgått grundvux skall under studietiden ha varit kyrkobokförd i kommunen.

Även före detta elever kyrkobokförda inom Söderköpings kommun under grundskoletiden, vilka av Barn- och utbildningsnämnden hänvisats att fullgöra skolgången i annan kommun, kan söka stipendium.

Stipendium kan sökas tidigast efter ett års vidareutbildning. Stipendium kan erhållas tre gånger vid varje stadium i utbildningen.