Kommun och Politik

Hem / Kommun och Politik / Om kommunen / Förvaltningar

Förvaltningar

Förvaltningarna i en kommun utreder och genomför besluten som nämnderna har gjort. I nämnderna beslutar politiker i olika frågor. 

En förvaltning finns till för att hjälpa de politiska beslutsfattarna. Varje förvaltning har en politisk nämnd över sig.

På förvaltningarna jobbar man med att handlägga ärenden, verkställa nämndens beslut och med att driva den dagliga verksamheten. Arbetsuppgifterna kan vara att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd, undervisa i skolorna eller att sköta  äldreomsorgen. De anställda är experter inom sitt område och ska se till att politikens mål, visioner och beslut efterföljs.

Kommundirektör är vår högste tjänsteman och chef över våra förvaltningschefer. Kommundirektören har ett övergripande ansvar att samordna förvaltningarna.

Organisationsskiss

På den här sidan hittar du också organisationsskissen för vår tjänstemannaorganisation.