Kommun och Politik

Hem / Kommun och Politik / Om kommunen / Fastigheter

Fastigheter

Sedan 2020-04-01 förvaltar Söderköpings kommun fastigheterna i egen regi genom det nybildade fastighetskontoret som består av fastighetschef, projektledare, teknisk förvaltare, lokalstrateg, avtalscontroller och fastighetsskötare.

Fastighetskontoret ansvarar för skötsel, drift och underhåll av förskolor, skolor, vårdbyggnader och förvaltningslokaler. Dessutom ansvarar fastighetskontoret för uppföljning av den upphandlade lokalvården i dessa lokaler.

Fastighetskontoret ansvarar för att drift och skötsel samt ny-, om- och tillbyggnadsprojekt genomförs på ett effektivt sätt med de ekonomiska resurser som står till förfogande.