Kultur och Fritid

Lanthandeln i Skönberga socken

Emmaboda Omkring 1920. Andersson , kallades för "knallen".

Ludvigsberg Affären startades av Ludvig Andersson och gavs namnet Ludvigsberg. Ludvig och Elin Andersson 1907-192, Henning Falkman 1920-1944, Nils Gröndal 1944-1946, Sigurd Svensson 1946-1964, då affären lades ner.

Skåraholm (Skåresta järnvägsstation) 1906-1969 P A Hylander, Herman Karlsson, Pettersson och Lambert, David Karlsson 1948, Affären lades ner 1969.

Hökbäcken Fröberga Alvar Bergström 1926-1940 Alvar Bergström var 21 år när han startade affären. Innan hade han haft en liten smedjerörelse, vilket han även i fortsättningen sysslade med. Han var lite av tusenkonstnär. Affärsrörelsen var inte stor till att börja med, lite socker, jäst och dylikt. Han hade även lite torghandel där han knutit affärskontakter. Herr och Fru Bergström skötte affären ensamma. Affären blev större, lantbrukare och torpare kom med sina produkter som ägg och grönsaker.

Man åkte in till Norrköping och köpte in varor: Rosén & Rygren: korv och köttvaror, OJ:s livsvaror, Rundströms Järn: järnvaror, Sockerbolaget: Socker, sirap i lösvikt.

Bensin såldes även och man hade Postutlämning. Snus i burkar men även flätat, man köpte 1 fl. Lutade fisk till jul. Karameller hårda, kola choklad. Tyg – tuppen lakansväv.