Kultur och Fritid

Lanthandeln i Skällvik socken

I Skällvik har det funnits flera affärer genom åren.

Minnet Konsum  startade 1912 var både lanthandel och telestation. Den hade en filial, Bottnabo'n i Fridhem under 1920-1950-talen.

Solhems affär i Askesum drevs av familjen Bergstedt från 1920-talet under några årtionden (se länk nedan).

Nartorps affär startade i slutet av 1800-talet av herr Skog. Affären drevs vidare under olika ägare fram till 1970-talet. Huset revs på 91940-talet och ersattes med ett hus byggt som affär (se länk nedan).

Bråsätter fanns under några år affär i den gamla skolan på 1930-talet som drevs av Gustav Gustavsson.

Bråta Robert Larsson drev lanthandelö från 1930-talet till 1970-talet (se länk nedan).

Bottna lanthandel var ursprungligen en ambullerande kötthandel som startades 1925 av Hilding Bielkhammar. 1940 byggdes Bottna lanthandel. (se länk nedan)

Kullen byggdes på 1880 talet och drevs av Zacharias Ingvaldsson, sonen Henning tog över på 1910-talet efter faderns död. Affären lades ned 1968 av hennings dotter Anna som drivit de senaste decennierna. (se länk nedan)

Köttboa i Sänkkärr var ett slakteri med köttbod som fanns under 1920-1930-talet.