Kultur och Fritid

Börrums kyrka

Börrum ingick tidigare i Mogata socken men 1718 bildades den som en kapellförsamling, ett annex, till Mogata. Namnet blev S:t Peders kyrka och socken. Kyrkan byggdes samma år,1718, i senkarolinsk stil. Den består av ett rektangulärt kyrkorum utan sidoskepp och har ett tunnvälvt tak. Byggnadsmaterialet är timmer med ett tak av spån. Den utvändiga putsen tillkom senare.

Marken skänktes redan 1677 av Börrums gård till begravningsplats och man höll gudstjänster i en sal på gården. En stor del av inventarierna skänktes av ägarinnan till gården, Wendela Rosenhielm.
1726 byggdes klockstapeln och 1736 tillkom en sakristia. Taket försågs med en takryttare, en läktare inne i kyrkan byggdes och en finare predikstol än den enkla ursprungliga köptes från Törnevalla kyrka de närmaste åren.

Kring kyrkan fanns ursprungligen en stockmur som senare ersattes med en stenmur.
Kyrkan renoverades i mitten av 1800-talet då den reveterades och fönstren förstorades. Det målade korfönstret är från 1920-talet.