Kultur och Fritid

Mogata kyrka

Mogata kyrka har rester under golv som stammar från 1200-talet, den nya kyrkan byggdes 1842-44 ovanpå den gamla. Den gamla kyrkan hade ett 12x7 m stort långhus och ett rakt kor 5x5 m. I slutet av medeltiden utvidgades och välvdes koret och dess kalkmålningar tillkom vilka dokumenterades 1829. Enligt en inskription på en bjälke skulle målningarna vara utförda 1423. En annan inskription berättar att kyrkan målats till Guds och Sanct Olovs ära. Att ha S:t Olof som skyddshelgon var mycket vanligt i Östergötland.

Det enda som finns kvar idag från medeltidens inventarier är dopfunten, tillverkad på Gotland under 1300-talet.

Den nya kyrkan byggdes utanför den gamla. Det blev ett stort ljust kyrkorum i klassicistisk stil. I kyrkan finns flera intressanta 16- och 1700-talmålningar bl a av norrköpingsmålaren Måns Griis. Skulpturer tillhörande en orgelfasad från 1700-talet är troligen utförda av norrköpingsbildhuggaren Niclas Österbom.