Stöd och Omsorg

Hem / Stöd och Omsorg / E-hälsa och välfärdsteknik

E-hälsa och välfärdsteknik

E-hälsa, välfärdsteknik och digitalisering

I Vision ehälsa 2025 säger regeringen att:

"Vi ska vara bäst i världen på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter”. Visionen syftar till att digitalisering och e-hälsa ska underlätta för människor att uppnå en god hälsa och välfärd och bidra till en ökad självständighet och delaktighet i samhället."

Varför är det så aktuellt med e-hälsa, välfärdsteknik och digitalisering?

I dagens samhälle pågår det en snabb utveckling inom digitalisering och kraven växer från samhället och från enskilda individer på att kommunen ska ”hänga med” i utvecklingen och tillhandahålla samma tekniker och digitala tjänster. Detta ställer även krav på våra verksamheter och medarbetare att har en bra digital kompetens för att kunna möta den pågående digitaliseringen.

Vi står inför en växande äldre åldersgrupp som kräver vård och omsorg samtidigt som de arbetsföra åldersgrupperna minskar. Genom att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter kan vi utveckla våra verksamheter och använda resurserna mer effektivt.

Med välfärdstekniker kan vi öka kvaliteten och få en jämlikare vård och omsorg där våra brukare blir trygga och mer aktiva, delaktiga och självständiga.

Välfärdsteknik och e-hälsa på socialförvaltningen i Söderköping

Välfärdsteknik och e-hälsa  för socialförvaltningens verksamheter och målgrupper kan innebära:

Att med hjälp av en mobiltelefon, en e-tjänst, ett GPS-larm, en läkemedelsautomat, en nattkamera, en kalenderapp eller något annat digitalt verktyg eller digital kommunikationstjänst få ett ökat välmående, ökad självständighet och en ökad delaktighet.

Grunden för vårt arbetet med välfärdsteknik är vår "Strategi för e-hälsa och välfärdsteknik 2020-2023. 

Syftet med strategin är att:

  • ha tydliga gemensamma mål att arbeta mot, att strukturera ett gemensamt införande av e-hälsa och välfärdsteknik och att genomföra en digitalisering och automatisering av förvaltningen processer

  • digitalisering och automatisering inom socialförvaltningen ska innebära en verksamhetsutveckling med ett nytt sätt att utföra arbetsuppgifter med digital teknik, som ger ett effektivt användande av verksamheternas resurser

  • användande av välfärdsteknik ska bidra till en ökad aktivitet, trygghet, jämställdhet, självständighet, delaktighet och inflytan­de för socialförvaltningen målgrupper.

Strategin har fem övergripande mål

  1. Från analogt till digitalt och automatiserat

  2. Från stationärt till mobilt och distansoberoende

  3. Ökad digital mognad och digital kompetens i hela förvaltningen

  4. Ökad delaktighet – trygghet – jämställdhet - delaktighet med välfärdsteknik

  5. Säkert med digitalt

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.