Förskola och Skola

Bergaskolan

Bergaskolan

Bergaskolan ligger nära Brunnsparken och den centrala staden. Fritidshemmet ingår som en naturlig del av verksamheten.

På Bergaskolan anses det viktigt att varje elev blir sedd och får mötas utifrån sin egen förmåga och får arbeta i en miljö som uppmuntrar till utveckling. Skolan arbetar aktivt med läsutveckling och problemlösning i matematik.

Information till elever och föräldrar på Bergaskolan