Näringsliv och Arbete

Hem / Näringsliv och Arbete / Etablering och Lokaler

Etablering och lokaler

Söderköping erbjuder många möjligheter med ett bra geografiskt läge nära de större städerna Norrköping och Linköping, med direktanslutning till europaväg E22 samt anslutning till europaväg E4 via väg 210, närhet till flera flygplatser och hamn. Södra stambanan och kommande Ostlänken (snabbjärnväg) samt bredband är annan infrastruktur som finns i eller i närhet till Söderköping.

Universitet & stark regional samverkan 

Söderköping deltar aktivit inom den starka samverkan som finns inom East Sweden Business Region (ESBR), där  frågor inom näringsliv, investeringar, innovation, akademi, forskning, kompetensförsörjning och de regionala styrkeområdena diskuteras och samverkas kring. Inom ESBR ingår bl.a. ALMI, Linköpings Universitet samt Norrköpings- & Mjärdevi Scienspark samt Region Östergötland.

Företagarkommun

Söderköping är en utpräglad företagarkommun med över 1700 aktiva företag. Ca 650 av dessa är aktiebolag. De största branscherna är industri/tillverkning, bygg, handel och besöksnäring. Många människor är också anställda inom vård och omvårdnad, både i privata och offentliga verksamheter. Växande branscher är bygg, företagstjänster och besöksnäring.

Mark och lokaler

Vill du och ditt företag etablera er i Söderköping så finns lokaler för olika typer av verksamheter. Kommunen planerar för flera områden för verksamheter (mark), bl.a. efter den nya sträckningen av E22 där 4 trafikplatser är inplanerade. Läs mer nedan.