Näringsliv och Arbete

Finansiering

Du som vill starta, köpa eller utveckla ett företag måste hitta ett sätt att finansiera verksamheten. Oftast krävs det att du kan visa upp egen finansiering, dvs sparkapital e.d. De lokala bankerna erbjuder råd och stöd, men även Almi har specialister som kan ge olika finansierings- och rådgivningslösningar. Almi kan också bidra till finansieringen genom mindre lån under vissa villkor.
Det finns idag också andra som investerar i bra affärsidéer och unga företag, genom t.ex crowdfunding.

Det finns även möjlighet att söka finansieringsstöd för utveckling eller projekt i samverkan, t.ex samverkan mellan företag, samverkan mellan föreningar eller samverkan mellan förening/företag och kommun. Här finns t.ex Leader Kustlandet, Sparbankstiftelsen Alfa samt Mikrofonen.