Samhälle och Trafik

Hem / Samhälle och Trafik / Samhällsplanering / Översiktsplanering / Tillägg ÖP vindkraftverk

Tematiskt tillägg till översiktsplan vindkraftverk

Tematiska tillägg till översiktsplanen (TÖP) görs för att tillgodose ett allmänt intresse. I detta fall gäller tillägget vindkraft och hur den ska lokaliseras. Ett tematiskt tillägg är kommunövergripande och omfattar alltså hela kommunen.

Kommunfullmäktige antog ett tematiskt tillägg om vindkraft  2009-11-24. Syftet med tillägget är att föreslå var och hur en lämpligt avvägd utbyggnad av vindkraft kan ske. Nedan hittar du de handlingar som tillägget består av: Antagandehandlnig, karta och bilaga.