Förskola och Skola

Hem / Förskola och Skola / Förskoleklass, grundskola och fritidshem

Förskoleklass, grundskola och fritidshem

I Söderköpings kommun finns ca 1600 elever i förskoleklass och grundskola. Dessa elever är fördelade på 8 kommunala skolor. Därutöver finns en fristående grundskola.

Samtliga skolor följer läroplanen för grundskolan, samt de verksamhetsplaner som varje skola utarbetar årligen.

Om ditt barn vill börja i en skola i Söderköpings kommun så vänd dig till barn- och utbildningskontoret för mer information.

I mån av plats har vårdnadshavare rätt att välja annan skola än den kommunen hänvisar till utifrån boendeadress. Om sådant önskemål uppfylls har man inte rätt till skolskjuts.