Samhälle och Trafik

Slussportens väganslutning

I januari 2017 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en detaljplan för del av fastigheten Söderköping 2:1. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en anslutande kommunal väg mellan Gamla riksvägen och ny trafikplats Slussporten. Trafikplats Slussporten planeras av Trafikverket och utgör en del i projektet E22, förbifart Söderköping. Anslutningsvägen mellan trafikplatsen och Gamla riksvägen blir däremot en kommunal anläggning och planläggs därför av Söderköpings kommun.

Den föreslagna åtgärden kräver att en bergskärning görs genom den bergsrygg som löper i ungefär nord-sydlig riktning mellan nuvarande E22 och Gamla riksvägen. Detaljplanen antas medföra en betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har därför tagits fram för att bedöma miljökonsekvenserna av planens genomförande.

Detaljplanen är nära sammankopplad med Trafikverkets vägprojekt E22, förbifart Söderköping.

Information om E22, Förbifart Söderköping, ny väg - Trafikverket

Kommunfullmäktige beslutade att anta detaljplanen den 2021-12-08 §124. Detaljplanen vann laga kraft (började gälla) 2022-01-12.

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.