Förskola och Skola

Skolpsykolog

Skolpsykologen är en resurs för personal, elever och föräldrar.

Skolpsykologens arbete består bland annat av:

  • Att ge handledning och konsultation till personal och arbetsledning i kommunens förskolor och grundskolor.
  • Att på skolans uppdrag, i samråd med föräldrar, göra psykologutredningar på grundskolans elever.
  • Att göra bedömningar för att, i samråd med föräldrar, eventuellt remittera vidare till annan verksamhet som till exempel neuropsykiatriskt länsdelsteam.
  • Att ha uppföljande samtal med personal och föräldrar.
  • Att medverka vid EHT (Elevhälsoteamen) i grundskolan.
  • Att medverka i övergripande bedömningar i att möta elevers behov.

Skolpsykolog Lukas Kornfeld ingår i kommunens samlade elevhälsa och har även kontakt med familjeteamet, barnhälsovården, andra kommuners skolpsykologer och andra närliggande verksamheter.