Samhälle och Trafik

Belysning

Det finns totalt 2452 stycken offentliga belysningsstolpar i kommunen.

Därför har vi belysning

Syftet med belysningen - som ska vara driftsäker, ekonomisk och miljövänlig - är att ge orientering och trygghet. Den ska bidra till trafiksäkerhet och framkomlighet för de som kör och cyklar. Belysningen ska också göra staden attraktiv även i mörkret samt ge en god arbetsmiljö för dem som arbetar i gatumiljön.

I stadens centrala delar lyfts olika byggnadsverk, skulpturer och broar fram. Även exempelvis vattentorn, Storån, promenadvägar och konstträdgårdarna ljussätts. I ytterområden handlar arbetet också mycket om att belysa park- och gångvägar så att de upplevs som mer trygga.

Miljövänligare

Under senare år har Söderköpings samlade belysning successivt bytts ut mot mer energieffektiva armaturer, kvicksilverarmaturer och högtrycksnatrium byts ut till metallhalogen och nu även LED-armaturer.

Underhåll

För att kunna uppfylla målen med belysningen krävs underhåll; att trasiga ljuskällor byts och kabelfel repareras. Utslitet material som kablar, stolpar, armaturer och belysningscentraler måste också bytas. I Söderköping utför vi varje år 3-4 ronderingar där all belysning inom ett område tänds upp och vår driftentreprenör går igenom vilka armaturer som behöver bytas ut, andra eventuella skador åtgärdas.

Anmäl trasig belysning

Allvarliga fel som kan vålla skada ska åtgärdas omedelbart. Om det är en enstaka lampa som är trasig, kan det ta ett par veckor innan vi har möjlighet att byta den, beroende på var lampan är placerad och på vår entreprenörs arbetsplanering. Kabelbrott tar längre tid att åtgärda.