Nyheter

Hem / Nyheter / Åtgärder för minskad energiförbrukning

Åtgärder för minskad energiförbrukning

Publicerad den 25 oktober 2022

Vi har sedan en längre tid arbetat extra med att se över hur energiförbrukningen kan blir mer hållbar, minska och användas smartare. Vi genomför därför flera åtgärder för minskad energiförbrukning.

El måste användas till väldigt många olika kommunala verksamheter och funktioner, till exempel gatubelysning, matlagning, uppvärmning av fastigheter och att driva till exempel vattenverk och pumpstationer.

- Aldrig har det nog varit viktigare att se över vår energiförbrukning, säger Maryam Zeitooni Dicker, förvaltningschef på Serviceförvaltningen. Vi arbetar alltid med att ha så hållbar och effektiv förbrukning som möjligt, men nu är i vi ett läge där alla bäckar små ger effekt och alla måste bidra - kommunen, näringsliv och privatpersoner. Vi har tagit fram flera åtgärder som vi kommer att genomföra för att minska vår energiförbrukning. En del saker kommer märkas tydligt medan andra åtgärder är mer osynliga, avslutar Maryam.

Åtgärder som genomförs och kommer att genomföras

Det här är exempel på både interna och externa åtgärder som Söderköpings kommun genomför och kommer att genomföra, för att minska energiförbrukningen.

  • Planerat utbyte av gammal gatubelysning mot LED, vilket sparar 50 - 70% i förbrukning
  • Vid byte av vattenpumpar installeras den pump som ger bäst effekt i förhållande till hur mycket just den pumpen ska jobba
  • Belysningen på vattentornet kommer att tändas till jul
  • Släcka viss dekorationsbelysning och minska vinterbelysning
  • Sätta in närvarostyrd belysning i fastigheter efterhand
  • Uppmana till att släcka lyset när kommunens lokaler inte används
  • Använda standby-läge och stänga av elektronisk utrustning vid hemgång, till exempel datorer, skärmar samt dra ur laddare när de inte används
  • Se till att ventilation- och värmesystem fungerar så bra som möjligt

Alla energibesparingar som Söderköpings kommun gör måste vägas mot olika intressen. Gatubelysningen kan till exempel inte minska så mycket att den yttre miljön känns otrygg. Energi behöver användas där den behövs som mest, till exempel för att för att förse Söderköping med dricksvatten. Vi kommer fortsätta jobba för att hitta en hållbar balans mellan förbrukning och besparing.

Mer information om energiförsörjning i länet och nationellt samt hur vi kan spara el

Energiförsörjning i Östergötland - Länsstyrelsen Östergötland

Sveriges energiläge - Energimyndigheten

Varje kilowattimee (kWh) räknas - Energimyndigheten

Kontaktuppgifter gällande kommunens energibesparande åtgärder

Maryam Zeitooni Dicker, förvaltningschef serviceförvaltningen
E-post: maryam.zeitooni.dicker@soderkoping.se
Telefon: 0121-184 28