Stöd och Omsorg

Hem / Stöd och Omsorg / Överförmyndarkontoret / God man till ensamkommande flyktningbarn

God man till ensamkommande flyktningbarn

Alla flyktingar under 18 år och som kommer utan vårdnadshavare ska tilldelas en god man. Detta uppdrag skiljer sig från andra godmanskap då gode mannens roll är att "I förmyndarens ställe vårda den omyndiges angelägenheter". Man har ingen försörjningsplikt eller omsorgsanvar – det ligger på Migrationsverket och socialtjänsten.

Mer om uppdraget som god man till ensamkommande

Genom att ta del av webbutbildningen nedan, får du mer information om uppdraget som god man för ensamkommande barn. Vill du även få information om rollfördelningen mellan god man och andra aktörer kring ensamkommande barn, läs dokumentet som finns här nedanför. "Din roll", framtagen av RFS (Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare).

Samverkansplan för Östergötland