Kommun och Politik

Borgerlig begravning

Alla kommuninvånare har rätt till en gravplats, gravsättning, kremering, samt lokal för begravningsceremonin, oavsett om du är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Det är din rättighet genom den begravningsavgift som du får betala.

Har du gått ur Svenska kyrkan och inte har rätt till en kyrklig begravningsceremoni kan du anlita någon annan som begravningsförrättare. Du kan till exempel anlita en anhörig att förrätta begravningen. I annat fall är borgerliga begravningsförrättare ett alternativ. Dessa kommer du i kontakt med genom begravningsbyråerna.

Det förekommer inga religiösa inslag i en borgerlig begravning och det finns inga bestämmelser om hur begravningsakten ska ordnas. Man kan fritt välja lokal, musik och sång.

Om den avlidne inte efterlämnar någon som ordnar med gravsättningen, ska den ordnas av den kommun där den avlidne senast var folkbokförd. Sådana ärenden handläggs av socialförvaltningen.