Förskola och Skola

Västra Husby fritidshem

Västra Husby fritidshem har 110 barn inskrivna i åldrarna 6-12 år. Vår verksamhet bygger på att barnen ska känna sig trygga och ha en meningsfull fritid. Förutom den fria leken erbjuder vi en planerad aktivitet varje dag, t ex bakning, lekar, idrottsaktiviteter och skapande verksamhet.

Skolgården och skogen lockar till lek och utmaningar och eleverna är ute varje dag. Personalen planerar också in verksamhet i skolans idrottshall. Eleven, elevens tankar, idéer och önskemål är grunden för verksamheten. Alla barn ska känna sig trygga, bli sedda och bekräftade varje dag på fritidshemmet. Verksamheten ska utmana och stimulera elevens nyfikenhet och lust att lära.