Förskola och Skola

Fristående förskoleklasser och skolor

De fristående förskoleklasserna och grundskolorna följer läroplanen för grundskolan, samt de verksamhetsplaner som varje skola utarbetar årligen.

För information om och ansökan till fristående skolor i Söderköpings kommun klicka på respektive skola nedan.

För allmän information om ansökan till fristående enheter i andra kommuner kontakta barnochutbildningsnamnden@soderkoping.se