Nyheter

Hem / Nyheter / Inbjudan till näringslivet: Utveckla Nyströmska tillsammans

Inbjudan till näringslivet: Utveckla Nyströmska tillsammans

Hur utvecklar vi Nyströmska skolans verksamhet i samverkan med det lokala näringslivet? 

Publicerad den 25 juni 2024

Under våren har Nyströmska skolans varande och framtida utveckling debatterats intensivt, med all rätt. Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni att tillsätta en extern utredning kring skolans eventuella utbud av teoretiska program, vilken kommer att ske under hösten 2024.

Parallellt med detta vill vi, dels med anledning av skrivelsen ”Till ledande politiker och tjänstemän i Söderköpings kommun från företagare med intressen i Söderköping” (som inkom till kommunen 9 april 2024) och dels med anledning av vårt behov av att utveckla vårt utbud av yrkesinriktade program; bjuda in till ett möte kring hur Nyströmska skolans verksamhet kan utvecklas med hjälp av det lokala näringslivet.

Plats och datum

Plats: Kommunhuset, aulan
Datum och tid: onsdagen 21 augusti kl. 17.00-19.00

Deltagare från kommunen är representanter för barn- och utbildningsnämnden och barn- och utbildningsförvaltningen samt från serviceförvaltningen.

Mötets innehåll

Mötet kommer att ha två huvuddelar:

  • Information om den process som skett samt en nulägesbeskrivning. I denna del finns även möjlighet att ställa frågor.
  • Workshopdel där tankar och idéer om hur samarbetet kan stärkas och vad som kan göras för att utveckla Nyströmska skolans verksamhet med hjälp av det lokala näringslivet.

Fika kommer att serveras. Meddela eventuella allergier i samband med anmälan.

Anmälan sker senast den 19 augusti 2024 till barnochutbildningsnamnden@soderkoping.se

Varmt välkomna!

Med vänliga hälsningar
Barn- och utbildningsnämnden
Anders Bevemyr
Ordförande