Stöd och Omsorg

Hem / Stöd och Omsorg / Socialt och Ekonomiskt stöd / Psykisk hälsa och ohälsa

Psykisk hälsa och ohälsa

Psykisk hälsa kan definieras på olika sätt. En del menar att det är lika med ett psykologiskt välbefinnande medan andra ser psykisk hälsa som ett tillstånd fritt från psykiska störningar.

I Sverige uppskattas mellan 20 till 40 procent lida av någon form av psykisk ohälsa, alltifrån lättare former av oro och ångest till allvarliga psykiska sjukdomar. Den psykiska ohälsan har ökat sedan 2000-talet.

Via länkarna nedan kan du läsa mer om olika problem och diagnoser och få veta vart du som drabbad eller anhörig kan vända dig för att få stöd och hjälp.

ADHD 
Alkohol och droger
Att hamna i kris 
Autism 
Bipolär sjukdom 
Depression 
Ekonomiska problem 
Fobier 
Funktionsnedsättning 
Ledsen och nedstämd 
OCD-tvångssyndrom 
Oro 
Psykos 
Schizofreni 
Självmordstankar 
Skilsmässa 
Spelberoende 
Stress 
Sömnsvårigheter 
Våldtäkt och andra sexuella övergrepp 
Ångest 
Återhämtning 
Ätstörningar 

Stöd i kommunen

Vuxna personer med psykisk ohälsa som har behov av stöd i vardagen, i hemmet, kan ansöka om boendestöd.

Stödformen har målsättningen att bidra till ett självständigt liv.