Stöd och Omsorg

Hem / Stöd och Omsorg / Socialt och Ekonomiskt stöd / Psykisk hälsa och ohälsa

Psykisk hälsa och ohälsa

Psykisk hälsa kan definieras på olika sätt. En del menar att det är lika med ett psykologiskt välbefinnande medan andra ser psykisk hälsa som ett tillstånd fritt från psykiska störningar.

I Sverige uppskattas mellan 20 till 40 procent lida av någon form av psykisk ohälsa, alltifrån lättare former av oro och ångest till allvarliga psykiska sjukdomar. Den psykiska ohälsan har ökat sedan 2000-talet.

Om du är intresserad av att läsa mer om psykiska besvär och diagnoser samt få veta vart du som drabbad eller anhörig kan vända dig för att få stöd och hjälp finns samlad information på 1177, klicka här. 

Stöd i kommunen

Vuxna personer med psykisk ohälsa som har behov av stöd i vardagen, i hemmet, kan ansöka om boendestöd.

Stödformen har målsättningen att bidra till ett självständigt liv.

Alkohol och droger

Ekonomiska problem 

Funktionsnedsättning 

Självmordstankar 
Skilsmässa 
Spelberoende