Stöd och Omsorg

Hem / Stöd och Omsorg / Socialt och Ekonomiskt stöd / Missbruk och Beroende

Missbruk och Beroende

En blå pusselbit som står Recovery på och en röd pusselbit som står Addiction på

VAL-BORG

VAL-BORG öppenmottagning är en verksamhet som drivs av Söderköpings Kommun, för dig som har alkohol/drogproblem eller som är orolig för en anhörigs alkohol- droganvändande.

Hit kan du vända dig om du har frågor kring missbruk och beroende. Öppna mottagningen erbjuder behandling och stödinsatser till människor som lever i eller nära ett missbruk och beroende.

Till VAL-BORG kan man komma anonymt om man vill, och det är helt kostnadsfritt.
Du är välkommen att ringa om du vill ha mer information eller beställa tid för samtal.

• Kartläggning/rådgivning: Några inledande träffar där du får en klarare bild av var du står och vi ger dig information och rekommendationer om hur du kan gå vidare.

• Motivation: Samtalen syftar till att tillsammans arbeta fram en arbetsplan som beskriver dina mål och hur du ska nå dina mål för att nå nykterhet/ drogfrihet.

• Primärbehandling: För de som har utvecklat ett beroende och som vill förändra sin livssituation och få en nykterhet med livskvalitet.

• Efterbehandling: Stödet som finns kvar efter avslutad behandling under cirka 1 år.

• Vardagssupport: Vardagsnära stöd, framför allt utanför hemmet och i samband med myndighetskontakter.

• Anhörigstöd: Information och samtalsstöd speciellt utformade för att handskas med en svår livssituation.

Om du är ung så kan du vända dig till Moa-mottagningen eller till Ungdomshälsan.

Här kan du som är ung få hjälp och stöd