Bostad och Miljö

Hem / Bostad och Miljö / Din bostad / Buskar och häckar

Buskar och häckar

Hörntomt som gränsar mot körbana

Inom sikttriangeln bör växtligheten inte vara högre än 80 cm. Gäller 10 m åt vardera håll från korsningen.

Rekommendation för utfart

Fri sikt minst 2,5 m från gatan eller gångbanan, det vill säga att buskar och häckar inte är högre än 80 cm.

Träd och buskar, intill gatan, som står på din tomt

Över gångbana måste växtligheten bort upp till 2,5 m. Över körbana fri höjd 4,6 m.

Läs mer under Mer information.

Mer information