Bostad och Miljö

Hem / Bostad och Miljö / Din bostad / Trottoarer

Ditt ansvar för trottoaren

Med trottoar menar vi gångbanor, trottoarer och trappor utmed din tomtgräns. Ansvaret är lite olika beroende på vad som ska göras och var det ska göras. Här kan du läsa vad som gäller.

Sommartid

Samtliga fastighetsägare i kommunen ansvarar för skötsel och ogräsbekämpning av alla trottoarer som gränsar till tomten.

 

 • Vi ansvarar för sopning och sandupptagning på kommunala vägar, gång- och cykelbanor, grönytor och torg. 

  Sandupptagningen görs i en bestämd ordning. 2023 börjar vi med innerstaden i slutet av april, för att sedan fortsätta i orterna i resten av kommunen. Arbetet beräknas vara klart i mitten av maj.

  Ditt ansvar som fastighetsägare

  Om din tomt gränsar till en trottoar är det ditt ansvar att hålla den ren utmed din tomt. Innan vi sopar gatan kan du sopa ut sanden på gatan, så tar vi upp den. Observera att våra maskiner är avsedda för att ta upp sand, eventuella grenar och annat måste du ta bort innan du sopar ner sanden på gatan.

  Är gatan redan sopad

  Om vi redan sopat gatan får du själv ta hand om sanden och köra den till Hjälmsborgs återvinningscentral.

  Respektera parkeringsförbud

  Under tiden sandupptagning pågår kan vi sätta ut skyltar med parkeringsförbud. Vänligen respektera dessa så vi kan städa så snabbt och effektivt som möjligt.

 • Om din tomt gräsar mot en trottoar har du ansvar för att hålla den fri från ogräs.

  Buskar och häckar

  Om du träd och buskar som står på din tomt intill en trottoar måste du se till att hålla borta växtlighet upp till 2,5 meters höjd. Gränsar tomten till en körbana måste det vara minst 4,6 meter fri höjd upp till växtlighet.

  Hörntomt

  För en hörntomt gäller att det måste finnas fri sikt, en så kallad sikttriangel. Det betyder att 10 meter från varje håll i korsningen bör dina växter och buskar inte vara högre än 80 cm. 

  Rekommendation vid utfart

  Här ska det vara fri sikt minst 2,5 meter från trottoaren eller gatan. Det betyder att växter och buskar inte bör vara högre än 80 cm.

  Mer information

  Klipp häcken - pdf

 • Söderköpings centrum

  Du som äger en fastighet i Söderköpings centrum har ansvar för halkbekämpning och snöröjning på den trottoar som gränsar till din tomt. På kartan nedan ser du aktuellt område, från det röda strecket och till Göta kanal.

  Viggebyvägen och Eriksviksgatan 

  Ligger din tomt utmed Viggebyvägens och Eriksviksgatans södra sida har du ansvar för att halkbekämpa och röja snö. 

  Övriga områden i kommunen

  För övriga områden i kommunen finns inget krav att du snöröjer trottoaren utanför din tomt. Vad gäller för halkbekämpning???

  Sand för halkbekämpning av trottoar

  För privatpersoner finns möjlighet att hämta sand för att halkbekämpa trottoaren utanför din tomt. Finns att hämta på Albogaleden 5, i lådan till vänster om grinden.