Stöd och Omsorg

Etableringsinsatser

I etableringslagen anges vilken myndighet som är ansvarig för flyktingmottagandets olika delar. Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för nyanlända flyktingar. De som omfattas av etableringslagen har rätt till etableringsinsatser under 24 månader.

Kommunen har en roll inom etableringen som ansvarig för att det finns bostad och praktisk hjälp i samband med mottagande för de som anvisas av Migrationsverket. Kommunen är också ansvarig för SFI (Utbildning i svenska), samhällsorientering och skola och andra insatser som kan underlätta etableringen i samhället.

Om asyl på olika språk