Stöd och Omsorg

Hem / Stöd och Omsorg / Ungdomar

Ungdomar

När barn/ungdom, föräldrar och familjer i Söderköping behöver stöd kan de vända sig till barn- och familjeenheten vid socialförvaltningen.

Hit kan även andra än familjen själv vända sig när det gäller oro för barn eller ungdom. Här arbetar bland annat socialsekreterare som utreder behov och fattar beslut om insatser kring barn, ungdomar och familjer. Som utförare av en del av dessa insatser finns även familj- & nätverksbehandlare och föräldrastöd.