Stöd och Omsorg

Personligt Ombud

Ett Personligt Ombud visar dig som har en långvarig psykisk funktionsnedsättning vägen till stöd och hjälp. Ibland kan det vara svårt att hitta eller få rätt vård och stöd i samhället för dig. En möjlighet kan vara att vända dig till personligt ombud, som kan fungera som hjälp till hjälpen.

 • Personligt Ombud är ett stöd för dig som:

  • är 18 år eller äldre
  • har en långvarig psykisk funktionsnedsättning
  • är skriven i Söderköpings kommun

  Du ska ha stora svårigheter i din vardag och ett behov av samordning kring vård, stöd och service för att få personligt ombud.

  Att få stöd av personligt ombud är gratis, de har tystnadsplikt och ingen skyldighet att dokumentera.

 • Personligt ombud hjälper dig att kartlägga dina behov av insatser. Tillsammans gör ni en plan för hur arbetet ska bedrivas och för att du ska få de insatser och den hjälp som du behöver.

  Till exempel kan Personligt Ombud:

  • delta i möten med dig.
  • ringa samtal tillsammans med dig.
  • tipsa dig som vill jobba självständigt om vart du kan vända dig med din fråga.
  • delta med dig på olika nätverksträffar, så att du kan utöka ditt kontaktnät.
  • Följa med till läkare eller socialsekreterare. Tillsammans kan du och ombudet förbereda viktiga frågor inför besöket och efteråt gå igenom vad som sagts och bestämts.

  För en del räcker det med att få information kring samhällets olika stödformer. Ibland behövs hjälp med ansökningar, fylla i formulär eller överklaga myndighetsbeslut. Du och ditt ombud bestämmer tillsammans vilken hjälp du behöver.

   

 • Det här beskriver Personligt Ombud:

  • Personligt Ombud är ingen laglig rättighet. Det är en möjlighet och ombudet arbetar på uppdrag av dig.
  • Kontakten mellan dig och ditt ombud kan se ut på flera sätt. Det kan till exempel vara telefonsamtal eller att vi har möten ihop med olika myndigheter.
  • Skriver inte journaler.
  • Är inte en myndighet.
  • Ger inte vård eller behandling.
  • Kan inte besluta om insatser eller ta över myndigheters ansvar för samordning.

  Personligt ombud arbetar dessutom med att försöka förbättra situationen för personer som tillhör målgruppen. Detta sker genom att ombuden sammanställer och försöker synliggöra de fel och brister de ser i välfärdssystemet och som drabbar målgruppen.