Stöd och Omsorg

Familjecentral

 

Söderköpings Familjecentral är en samverkan mellan Region Östergötland och Söderköpings kommun. Här finns kvinnohälsan, familjeteam, barnavårdscentral och öppen förskola. Vi finns under samma tak och erbjuder din familj stöd från graviditeten tills ert barn börjar förskoleklass.

Familjecentralen är en mötesplats där ni kan umgås och utbyta erfarenheter med andra barnfamiljer. Här kan föräldrar och barn ha en härlig stund tillsammans. Ni kan pyssla, sjunga, fika och leka. I Familjecentralens kök kan ni som önskar laga mat och äta tillsammans.

Vi erbjuder ett brett utbud av föräldrautbildningar, babyträffar, babymassage, tematräffar och olika föreläsningar. Dessutom finns möjlighet till individuellt stöd.

Samtalsstöd på Familjecentralen

Att vara förälder innebär ett stort ansvar och kan vara svårt ibland.

Hos oss kan ni få enskilda samtal som kan handla om:

  • Stöd i föräldrarollen
  • Någon att prata med vid frågor om föräldraskap eller livssituation som förälder
  • Relationsproblem
  • Gränssättning och uppfostran
  • Frågor om var man kan vända sig i olika situationer.
  • Stöd i kontakten med olika myndigheter
  • Anknytning

Vi för ingen journal på samtalen. Vi kan erbjuda upp till fem stycken samtal och det är kostnadsfritt.

Föräldragrupp i vägledande samspel

En föräldragrupp som utgår ifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt, i syfte att stärka samspelet mellan dig och ditt barn.

Läs mer om Vägledande samspel (ICDP) på nedanstående länkar:

Jag är förälder - ICDP
Föräldragrupper i vägledande samspel (ICDP)

 

Läs mer om familjecentralen och familjestödjande verksamhet