Stöd och Omsorg

Hem / Stöd och Omsorg / Äldreomsorg / Hemtjänst / Förändring av riktlinjer för biståndsinsatser fr.o.m. 2020-03-01

Förändring av riktlinjer för biståndsinsatser fr.o.m. 2020-03-01

Socialnämnden beslutade den 17 december om förändring av Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre och personer med funktionsnedsättning.

De nya riktlinjerna gäller fr o m 2020-03-01.

I januari kommer de personer som har hemtjänstinsatser som berörs av förändringar att få ett informationsbrev om vad förändringarna innebär. För de som har insatser som inte berörs fortsätter hemtjänsten som vanligt.

Vid utökning av insatser och nyansökningar informerar biståndshandläggaren om riktlinjerna.

Har du frågor är du välkommen att vända dig till biståndshandläggarna. De nås på telefonnummer 0121-18100, telefontid vardagar 8:30-9:30.