Stöd och Omsorg

Nattillsyn via kamera

I Söderköpings kommun är nattillsyn via en kamera förstahandsalternativet när du blir beviljad en nattillsyn i ditt hem. Detta innebär att du får korta tillsyner via en uppsatt kamera nattetid istället för ett fysiskt besök. Alternativet med nattillsyn via en kamera är enbart aktuellt när besöket gäller en kort tillsyn, finns behov av annat stöd så genomförs besöket av vår nattpersonal.

En ökad trygghet och välmående

En tillsynskamera gör det möjligt för oss att göra en nattillsyn utan att störa eller väcka dig. Du kan sova tryggt och vakna utvilad. Med en nattillsyn via kamera vill vi öka tryggheten och välmåendet för dig och dina anhöriga.

Nattillsyn via kamera är ett av flera förändringsprojekt inom äldreomsorgen där våra mål är en ökad trygghet, jämställdhet, självständighet och delaktighet för våra målgrupper, med stöd av olika välfärdstekniker

På längre sikt kommer det inte finnas tillräckligt med resurser för att kunna ge stöd och omsorg till alla som behöver detta. Med digitalisering och införandet av välfärdstekniker kan vi förändra vårt arbetssätt och frigöra händer där händer behövs - i det mänskliga mötet.

Information och kontakter

Har du frågor kring nattillsyn via kamera kan du läsa mer under frågor och svar och i de informationsblad och broschyrer som är uppladdade nedan. Du är också välkommen att kontakta Hemtjänsten på telefonnummer 0121-182 88  (vardagar 10.00-12.00 och 14.00-15.00).

Frågor och svar om nattillsyn via kamera: 

 • Nattillsyn via kamera innebär att tillsynen sker via en tillsynskamera placerad med god uppsikt över din sovplats. Detta gör det möjligt för oss att genomföra en tillsyn utan att störa eller väcka dig. Du kan sova tryggt och vakna utvilad

 • En tillsyn sker nattetid via en kamera under cirka 20-30 sekunder, på den eller de tider som du har kommit överens med hemtjänstpersonalen om. Tillsynen sker av Doro larmcentral, samma leverantör som har hand om våra trygghetslarm. Om du inte ligger i din säng genomförs en ny tillsyn inom några minuter, därefter kontaktar larmcentralen vår nattpersonal som gör ett personligt besök.

 • Du som har en beviljad hemtjänstinsats om nattillsyn kan få en tillsynskamera installerad för att utföra en nattillsyn via kamera.

 • Ja en natttillsyn via kamera är både tryggt och säkert. Installation av kameran sker av ansvarig på hemtjänsten och en test genomförs tillsammans med larmcentralen, Man kontrollerar då att en god uppsikt finns över din sovplats. Vid tillsynen ser man att du sover och skulle du inte befinna dig i sängen genomförs en ny tillsyn efter ett par minuter. Efter det larmas hemtjänstens nattpersonal som genomför ett besök hos dig för att säkra upp att allt är OK.

 • Endast behörig och inloggad larmoperatör hos Doro kan se dig genom kameran när de genomför en tillsyn. Kameran är endast öppen för att kunna genomföra tillsyner på de tider som du har gett samtycke till. Övrig tid är kameran låst och riktad mot taket. Vid tillsynen loggar larmoperatör in i systemet och ser en rörlig bild över dig och din sovplats. Ingen ljudupptagning finns, endast bild.

 • Nej inga filmer sparas. Under tillsynen sker en direktsändning (livestreaming). Direkt när tillsynen är genomförd stoppas sändningen. Däremot loggas det (sparas) vem som har utfört tillsynen och under vilken tid tillsynen genomfördes. Detta kan vid behov tas fram från systemet.

 • Att få en tillsynskamera installerad kostar dig inget extra. Du betalar en avgift för dina beviljade hemtjänstinsatser, och när du har en beviljad nattillsyn så kan den ske via en kamera.

 • Så här ser en tillsynskamera ut. Den är cirka 20 cm hög och vi placerar den stående på exempelvis en byrå, i ett fönster eller uppsatt på väggen. För att kameran ska fungera så behöver vi även installera en router och 1-2 små antenner för att få en bra mottagning. .

   

 • Vid installation genomförs en test mot larmcentralen. Hemtjänstens personal kan sedan när som helst genomföra en test av kameran. När en tillsyn genomförs ser larmoperatören direkt om något inte fungerar som det ska och larmar till nattpersonal som får utföra en tillsyn på plats. På dagtid kan sedan felet åtgärdas och kameran testas.

 • Vårt primära mål med att inför Nattillsyn via kamera är att öka tryggheten och välmåendet för dig och dina anhöriga. Detta med stöd av en tillsynskamera.

  På sikt kommer det inte att finnas tillräckligt många personer i arbetsför ålder för att kunna ge stöd och omsorg till alla som har behov av detta. Med stöd av olika välfärdstekniker* , som en tillsynskamera, kan vi frigöra och omfördela våra resurser. Vi vill frigöra händer där händer behövs - i det mänskliga mötet.

   

  * Välfärdsteknik är digital teknik som bidrar till ökad livskvalitet för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Exempel på välfärdstekniker kan vara GSP larm, tillsynskamera, olika appar och sensorer i hemmet.