Kultur och Fritid

Vikbolandsbanan NSVJ

Goda kommunikationer var en förutsättning för industrialismen. Vattenvägarna var länge enda fraktlederna. Järnvägens framväxt kopplade samman områden utan vattenleder med hamnstäderna. Järnvägslinjerna byggdes i första hand för att frakta gods. Stambanan kom 1866 till Norrköping och på 1870-talet började förutsättningarna för en järnväg till Söderköping att undersökas. De olika projekten stupade på dålig ekonomi.

På 1890-talet blev järnvägsdrömmen uppnådd Bolaget Norrköping-Söderköping-Vikbolandets järnvägs AB (NSVJ) bildades 1892. NSVJ projekterade vid starten för två linjer Norrköping - Kummelby - Arkösund och Norrköping - Kummelby - Söderköping. Järnvägens benämning blev Vikbolandsbanan (VB).

Linjen Norrköping - Söderköping öppnades den 23 december 1893. Vikbolandsdelen öppnade september 1894 till Ö. Husby och juni 1895 till Arkösund.

Eftersom både Gusum och Valdemarsvik hade stora industrier behövdes en utbyggnad söderut. Den s.k. Hammarkindsbanan, Söderköping - Valdemarsvik, öppnades 1 oktober 1906.

Snart blev Östra station i Norrköping för liten och NSVJ byggde en ny station och bangård som togs i bruk 1910. Anläggningen användes även av Norra Östergötlands Järnvägar (NÖJ).

På 1930-talet samordnades alla länets smalspåriga järnvägar i Trafikförvaltningen Östergötlands smalspåriga järnväg (TÖJ). Efter ett riksdagsbeslut 1939 om att förstatliga hela järnvägsnätet köpte SJ den skuldtyngda Vikbolandsbanan 1950.